Mamy na stronie: 30552 materiałów

mieszanina - dostępne wypracowania

  • Mieszaniną niejednorodną nazywamy taką mieszaninę w której możemy rozróżnić poszczególne jej składniki. Mieszaniną...
  • Substancja chemiczna to cząstka materii o określonych właściwościach fizycznych , chemicznych i o określonej masie Pierwiastki to substancje...
  • Proszek do prania jest skomplikowaną mieszaniną wielu substancji, które wzajemnie współdziałając w kąpieli piorącej mają wpływ...
  • Ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny); zawiera także org....
  • Atmosfera-to powłoka ziemi złożona z mieszaniny gazów, drobnych cząstek i stałych Ciekłych, czyli aerozoli. Stałe składniki...
  • Powstanie atmofery : 1 brak olnego telenu - faza astralna 2.fotoliza wody powstanie wolnego tlenu w postacie o2 i o3 3. Wzrost ilości gazów...
«
»