Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wypracowania z działu "Chemia"

  • Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych w przyrodzie. Jest cieczą bezbarwną, bez smaku i zapachu, ma...
  • Zanieczyszczenia środowiska stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi...
  • Absorpcja to termin chemiczny,oznaczający wchłanianie jednej substancji przez drugą, np. cieczy przez ciało stałe (atramentu przez bibułę),...
  • Powszechnie wiadomo, że liczby można podzielić na pewne zbiory. Np. liczby naturalne, wymierne, rzeczywiste. Powszechnie wiadomo też, że...
  • Węglowodory-są to związki węgla z wodorem,w których cząsteczkach atomy węgla łączą się bezpośrednio ze sobą.C jest w tych zw. 4...
  • Alkohol etylowy to substancja chemiczna o wzorze C2H5OH reakcje otrzymywania: C2H5Cl + NaOH --> C2H5OH +NaCl C2H4 +H2O --> C2H5OH C6H5O6...
  • Alkohole są związkami organicznymi o ogólnym wzorze ROH, gdzie R jest grupą alkilową. Wszystkie alkohole zawierają w cząsteczce grupę...
  • Liczba porządkowa-inaczej liczba atomowa, decyduje o ilości protonów w jądrzeNumer grupy-informuje nas o ilości elektronów...
  • Jeszcze w 1939 r. Albert Einstein i inni wybitni uczeni wystosowali do prezydenta Roosvelta list zawierający propozycję wdrożenia przez Stany...
  • Wg wyników badań naukowych istnieją mocne powiązania pomiędzy obecnym stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu a występowaniem poważnych...
«« « 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 » »»