Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wypracowania z działu "Chemia"

  • Woda to życie. Jej wpływ na ludzi i otoczenie jest ogromne, a bez niej nie byłoby na ziemi życia. Jest ona wykorzystywana do różnych...
  • Reaktory jądrowe wytwarzają olbrzymie ilości izotopów promieniotwórczych. Izotopy promieniotwórcze powstają z...
  • Woda jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na kuli ziemskiej. Znajduje się w stałym obiegu w...
  • 1 mrówka 2 ocet 3 propion 4 masło 5 walerian aldehyd -C=O kwas -C-O-H alkohol -OH H O...
  • Reakcje addycji (przyłączania) uwodornienia + H2 (Ni, Pt, Pol) bromowania (odbarwienia wody bromowej) + Br z fluorowco -wodorami + HCl uwodornienia...
  • Pierwszorzędowa struktura- białka to wielocząsteczki zbudowane z około 20 różnych aminokwasów. Połączone wiązaniami...
  • Planetarny model budowy atomu: Wewnątrz atomu znajduje się Wewnątrz atomu znajduje się dodatnio naładowane jądro, a wokół niego po...
  • Właściwości dwutlenku węgla: - jest gazem, - bezwonny, - jest bezbarwny - b. dobrze rozpuszcza się w wodzi - słabo rozpuszcza się w wodzi -...
  • ALDEHYDY aldehydy – produkty łagodego utleniania alkoholi I-rzędowychotrzymywanie: -utlenianie alkoholi I-szo rzędowych RCH2OH --> RCHO...
  • Alkany1| Informacje podstawoweAlkany, zwane również parafinami, to węglowodory nasycone o wzorze ogólnym CnH2n+2. Pierwsze cztery...
«« « 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 » »»