Mamy na stronie: 30552 materiałów

grupaonzcelpokój

Charakterystyka i podział organizacji międzynarodowych

Organizacja: grupa o określonej budowie i zasadach działania ustalonych prawnie bądź spontanicznie na podstawie uznanych wzorców i tradycji, dążąca do danego celu.

Podstawowe cechy organizacji:
? celowość - istnienie celu, który powinien być osiągnięty
? złożoność - organizacja składa się określonych części powiązanych ze sobą i z całością organizacji w sposób przyczyniający się do powodzenia całości
? odrębność celów i struktury w stosunku do otoczenia, a jednocześnie powiązanie przez nie z otoczeniem

Podział organizacji:
? międzynarodowa pozarządowa: związek, którego członkami są osoby i instytucje lub stowarzyszenie z różnych państw; działalność tego typu organizacji jest oparta na umowach wewnętrznych, nie będących częścią prawa międzynarodowego (np.: Liga Narodów Organizacji Czerwonego Krzyża, Światowa Rada Pokoju, Światowa Federacja Związków Zawodowych). Niektóre organizacje międzynarodowe pozarządowe współpracują ściśle z organizacjami międzynarodowymi rządowymi, mając przy tym tzw. status konsultacyjny.
? międzynarodowa rządowa: trwały związek państw, tworzony na podstawie umów międzynarodowych ( zwanych także konstytucjami) dla osiągnięcia określonych celów. Organizacje międzynarodowe rządowe zaczęły powstawać od drugiej połowy XIX wieku, a ich liczba stale rośnie - szczególnie po II wojnie światowej. Dzielą się na: organizacje o charakterze powszechnym ( uniwersalnym),...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: