Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wypracowania z działu "Geografia"

  • Ważnym działem rolnictwa jest chów zwierząt, których początki udomowienia przez człowieka sięgają 10-15 tys. lat. Organizmy...
  • szerokosc północna N południowa S długosć wschodnia E zachodnia W geosystem - ziemskisystem przyrody epigeosfera - powłoka krajobrazowa...
  • ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE - jest to sposób przeniesienia równoleżników i południków na płaszczyznę . SIATKA...
  • Powstanie atmofery : 1 brak olnego telenu - faza astralna 2.fotoliza wody powstanie wolnego tlenu w postacie o2 i o3 3. Wzrost ilości gazów...
  • Koleje mają w Polsce szczególne duże znaczenie ze względu na niedorozwój innych gałęzi transportu. Większość linii kolejowych...
  • Przemysł jest działem produkcji , który zajmuje się wydobywaniem i przetwarzaniem surow-ców . Wywiera on wpływ na inne dziedziny...
  • Jest ważnym czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy, zapewnia stałe dostawy niezbędnych surowców, płodów...
  • W ostatnich latach w Polsce z powodzeniem rozwija się nowa forma turystyki zwana agroturystyką. Czynnikami skłaniającymi ludzi do wybrania...
  • Struktury tektoniczne: Uskok - przesuniecie warstw skalnych w pionie (u. zrzutowy) lub w poziomie (u. przesuwczy). Rów tektoniczny - obszar...
  • Trzęsienia Ziemi są to drgania skorupy ziemskiej, ich przyczyną jest rozchodzenie się fal sprężystych z głębszych sfer Ziemi. Rocznie jest...
«
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 » »»