Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wypracowania z działu "Geografia"

  • WYŻYNA LUBELSKA północna część Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej, ograniczona na zachodzie przełomem Wisły, na południowym-wschodniej...
  • WYŻYNA ŚLĄSKO-KRAKOWSKA, region położony na pn. od doliny górnej Wisły, między Wyż. Małopolską na wsch. a Niz. Śląską na zach.;...
  • KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA, dawniej Jura Krakowsko-Częstochowska, wsch. część Wyż. Śląsko-Krakowskiej; rozciąga się od Krakowa w...
  • MAŁOPOLSKA, WYŻYNA, Wyżyna Środkowomałopolska, kraina w pd. Polsce (wał metakarpacki), ciągnąca się od doliny Wisły (między Krakowem a...
  • ZACHODNIOWOŁYŃSKA, WYŻYNA, Wołynśka wysoczyna, pn.-zach. część Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej, w Polsce i na Ukrainie; od pn. graniczy z...
  • Śląsko-Krakowska Wyżyna, Wyżyna Zachodniomałopolska, podprowincja fizycznogeograficzna w środkowej i południowej Polsce, część Wyżyny...
  • ZANIECZYSZCZENIE WÓD jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach...
  • W naszym stuleciu dokonano bardzo wielu zmian. Codziennością stały się wynalazki, które niegdyś były jedynie marzeniami...
  • -więcej ludzi zamieszkuje miasta URBANIZACJA- Proces społeczno-ekonomiczny polegający na koncentracji ludności i jej działalności na...
  • ŚLĄSKA, WYŻYNA, pd.-zach. część Wyż. Śląsko-Krakowskiej, między Niz. Śląską na zach. i pn., Wyż. Krakowsko-Częstochowską na wsch. a...
«« « 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 » »»