Mamy na stronie: 30552 materiałów

grecjamacedoniaarmiaokreswojny

Charakterystyka armii greckiej i macedońskiej

Plan:
1. Starożytna Grecja - wprowadzenie.
a ) położenie
b ) warunki naturalne, klimat
c ) okresy w dziejach
2. Organizacja wojska, uzbrojenie i szkolenie żołnierzy w VI i V w. p.n.e.
a ) w Sparcie
b ) w Atenach
3. Strategia i taktyka w V w. p.n.e.
a ) wybuch wojny grecko-perskiej
b ) bitwa pod Maratonem
c ) bitwa pod Termopilami
d ) bitwa pod Salaminą
4. Przemiany w sposobach uzupełniania i organizacji w IV w. p.n.e.
5. Rozwój techniki wojennej.
6. Podsumowanie – Grecja.
7. Macedonia.
a ) położenie, warunki naturalne, klimat
b ) ogólna charakterystyka wojska w IV w. p.n.e.
8. Rozwój taktyki wojennej w IV w. p.n.e.
a ) armia Aleksandra Wielkiego
b ) bitwa nad rzeką Granik

Grecja zwana Helladą, obejmowała południową część Półwyspu Bałkańskie-go, zamkniętą od północy pasmem gór Olimp. Jej obszar podzielony był na czę-ści: północną, środkową i południową. Grecja północna obejmowała Epir i Te-salię. Grecja środkowa dzieliła się na wiele krain, z których największą rolę odegrały Attyka i Beocja. Południowa obejmowała Peloponez, a w jej skład wchodziły następujące krainy: Achaja, Elida, Arkadia, Argolida, Mesenia oraz Lakonia. Górzysty charakter Półwyspu Bałkańskiego wpłynął na odizolowanie się różnych plemion. Klimat Grecji był łagodny. Ludność zajmowała się rol-nictwem oraz hodowlą zwierząt. Uprawiano przeważnie pszenicę oraz jęczmień, a hodowano owce i kozy. Rzemiosło stało na dość dobrym poziomie z...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT