Mamy na stronie: 30552 materiałów

Motyw emigranta w literaturze romantycznej

Romantyzm jest to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku oraz pierwszej połowy XIX wieku. Powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ideałów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W Anglii towarzyszył ruchowi czartystów, w Rosji powstaniu dekabrystów, a w Polsce powstaniu listopadowemu.

W polskiej literaturze romantycznej - podobnie jak i literaturze innych krajów europejskich, znajdujących się w niewoli - głównym tematem stało się zagadnienie walki narodowowyzwoleńczej. Bohaterowie całe swe działanie podporządkowali idei odzyskania niepodległości , a kiedy trzeba własne życie składają w ofierze, tworząc w ten sposób nowe wzorce postaw patriotycznych. Jednakże przy zachowaniu wielu cech wspólnych dla całego kanonu literatury romantycznej (takich jak: samotność bohatera, nieszczęśliwa miłość i wiele innych), twórcy polscy wnieśli wiele innowacji. Wiązało się to w głównej mierze z warunkami, w jakich przyszło im tworzyć. Otóż w wyniku upadku powstania listopadowego nastąpiła tak zwana wielka emigracja, podczas której oprócz żołnierzy kraj opuściła niemalże cała elita kulturalna. Na emigracji, głównie w Paryżu, skupili się niemal wszyscy najwybitniejsi polscy pisarze, zarówno ci, którzy przybyli tam jako uczestnicy powstania, jak i ci, którzy znalazłszy się za granicą, podzielili los politycznej emigracji: nestor literatury Julian Ursyn Niemcewicz, "pierwszy...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT