Mamy na stronie: 30552 materiałów

Księstwo Warszawskie – spełnienie marzeń i nadziei Polaków

W 1789 roku Francja należała do najpotężniejszych mocarstw w ówczesnym świecie. Pozycje tą zawdzięczała żyzną ziemiom, bogactwom naturalnym i dużej liczbie ludności. W XVIII wieku rozwinął się handel oraz przemysł, pojawiła się prężna średnia klasa. Ta pozycja rozwijała się przez 150 lat.
Postęp we Francji jednak nie był równomierny we wszystkich dziedzinach życia. W niektórych panował jeszcze stary, feudalny porządek. Przyczyniało się do tego również duże różnice w prawie, a sztuczne bariery wewnętrzne hamowały rozwój gospodarczy. Na prowincji nadal obowiązywały feudalne przywileje. Szlachta nadal była uprzywilejowanym stanem i kontrolujący życie polityczne u ówczesnej Francji. Największą niechęć społeczeństwa wzbudzały jednak jej przywileje podatkowe, które sprawiały, że główny ciężar utrzymywania państwa Francuskiego spoczywał głównie na kupcach i mieszczanach.
Oczywiście nie można było oczekiwać, że reformy podejmie rząd, ponieważ wiele stanowisk państwowych była po prostu kupowana i traktowana jako źródło dochodów. Taki stan rzeczy dostrzegało wielu wybitnych myślicieli oświecenia, tacy jak Wolter czy Diderot. Wielu ludzi we Francji uważało, że taki stan rzeczy nie może wiecznie trwać i zmiany są konieczne.
Taki stan rzeczy groził wybuchem, zwłaszcza wtedy, gdy słabe zbiory i kryzys gospodarczy stawiał wielu chłopów i ubogich mieszczan w obliczu głodu, taka sytuacja miała miejsce w latach...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT