Mamy na stronie: 30552 materiałów

hitlerniemcyprzewrótprzewrótwojna

Sytuacja międzynarodowa Polski przed rokiem 1939

XIV.    SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA POLSKI PRZED ROKIEM 1939

a.    Przewrót hitlerowski w Niemczech w opinii społeczeństwa i rządu polskiego

Objęcie władzy przez Hitlera w Niemczech, rzucające ponury cień na stosunki polityczne w całej Europie, wywołało poważny wstrząs w pol¬skiej opinii publicznej, przede wszystkim jednak w kręgach lewicy. Par¬tie działające w ruchu robotniczym – KPP i PPS – pierwsze zaczęły organizować masówki i wiece protestacyjne przeciwko wzmagającej się fali terroru ze strony hitlerowców. W 'miarę jego narastania z równoczes¬nym przyśpieszeniem tempa zbrojeń III Rzeszy, zapowiadającej rychłą rewizję granic drogą przemocy, powstawało coraz większe zaniepokojenie w przytłaczającej większości narodu, zwłaszcza że już w lutym 1933 r. Hitler zaznaczył w wywiadzie udzielonym angielskiemu pismu „Sunday Express”, że „korytarz polski musi być zwrócony Niemcom” i że sprawa ta musi być rozwiązana „w niedługim czasie”. Zaczęły się równocześnie mnożyć antypolskie prowokacje w Gdańsku, a prasa hitlerowska usta¬wicznie atakowała wszystko, co polskie.
Pociągnięcia te budziły poważne zaniepokojenie polskiej opinii publicz¬nej. W całym kraju odbywały się wiosną 1933 r. liczne manifestacje, wy¬mierzone przeciwko zaborczym planom hitlerowskich Niemiec. Także rząd sanacyjny początkowo ostro protestował przeciwko agresywnym. poczy¬naniom Hitlera, interweniując na drodze dyplomatycznej w związku z je¬go wywiadem...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: