Mamy na stronie: 30552 materiałów

Charakterystyka grafiki w Turbo Pascal’u

1. Inicjalizacja trybu graficznego
2. Operacje trybu graficznego
3. Zamknięcie trybu graficznego

Ad. 1

InitGraph (Sterownik: Integer, Tryb: Integer, Ścieżka: String);
sterownik – identyfikator karty sterownika graficznego;
tryb – tryb graficzny (rozdzielczość, ilość kolorów);
ścieżka – katalog, w którym znajduje się sterownik *.bgi
inicjalizuje tryb graficzny
Detect/0;
wykrywa kartę graficzną
GraphResult: Integer;
wynik zainicjowania trybu graficznego
(jeśli jest grOk, to w porządku)

Ad. 2

Arc (X,Y; Integer; StAngle, EndAngle, Radius; Word);
łuk, wycinek okręgu
Bar (x1, y1, x2, y2: Integer);
prostokąt, „słupek” – np. dla wykresów słupkowych
Bar3D (x1, y1, x2, y2: Integer; Depth: Word; Top: Boolean);
słupek „trójwymiarowy”
Circle (X,Y: Integer; Radius: Word);
rysuje okrąg
ClearDevice (X,Y: Integer; Radius: Word);
czyszczenie ekranu graficznego
ClearViewPort;
czyszczenie okna (część ekranu), w trybie graficznym
DetectGraph;
sprawdza jaką kartę graficzną mamy do dyspozycji i w którym trybie graficznym właśnie pracujemy
DrawPoly (NumPoints: Word; var PolyPoints);
rysuje wielokąt
Ellipse(X, Y: Integer; StAngle, EndAngle: Word; XRadius, YRadius: Word);
rysuje elipsę
FillEllipse (X, Y: Integer; XRadius, YRadius: Word);
rysuje elipsę wypełnioną wewnątrz
FillPoly (NumPoints: Word; var PolyPoints);
rysuje wielokąt wypełniony wewnątrz
FloodFill (X, Y: Integer; Border: Word);
wypełnia zamknięty (ograniczony liniami o innym kolorze) region...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT