Mamy na stronie: 30552 materiałów

procesortranzystoryhercepamięćdyski

Komputer

PROCESOR

Pojęcie:

Procesor (processor) - Urządzenie wykonujące elementarne rozkazy zapisane we właściwym kodzie. Procesorów wersji zminiaturyzowanej zwanych mikroproce-sorami we współczesnym komputerze jest zwykle kilka: poza procesorem głów-nym są procesory obrazu, procesory dźwięku, koprocesory arytmetyczne wyko-nujące wyodrębnione funkcje systemu operacyjnego. Są one montowane zależnie od potrzeb i typu systemu.

Różnice między procesorem 486 a Pentium:

Gdy konstruktorzy sprzętu komputerowego próbowali zwiększyć wydajność pro-cesora, skupili swoje wysiłki na trzech głównych kwestiach. Zwiększenie liczby tranzystorów w kości procesora, zwiększenie szybkości zegara kości procesora oraz powiększenie liczby instrukcji przypadających na jeden cykl zegara.
Komputery wykonują programy przez wysyłanie sygnałów elektronicznych z jednego elementu do drugiego. Gdy zwiększeniu uległa liczba tranzystorów w kości procesora, to w samym procesorze można umieścić więcej składników komputera. Dzięki temu sygnały elektryczne nie mają już do pokonania tak dłu-giego dystansu, przez ci czas ich przenoszenia się skraca. Gdy sygnały stały się szybsze, komputer zwiększył swoją wydajność. Procesor 486 zawiera w sobie 1 250 000 tranzystorów, z kolei Pentium ma ich ponad trzy miliony. W poniższej tabeli znajduje się wykaz procesorów na przestrzeni dziejów i liczba ich tranzy-storów.

Typ procesora Liczba tranzystorów
8088 30 000

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT