Mamy na stronie: 30552 materiałów

Analiza "Dziadów" Mickiewicza i "Wesela" Wyspiańskiego

Z  buntu  wobec  zastanej  konwencji  literackiej  i  niezgody  na  rzeczywistość  rodzą  się  genialne  dzieła. Jednakże  nawet  takie  utwory  łamiące  dotychczasowe  schematy  muszą  nawiązywać  do  dalszej  lub  bliższej  tradycji. Takimi  dziełami  są „Dziady A. Mickiewicza i „Wesele” S.W.Wyspiańskiego.
Utwory  te  otwierają  możliwości  wielorakich  interpre-tacji ,
jak  również  są  wypełnione  przemyśleniami  autorów.
      Polski  dramat  romantyczny  nie  wyrósł  z  tradycji  dramatycznej  poprzednich  epok. Cechuje  go  fascynu-jący  rozmach  kompozycyjny , niebagatelna  tematyka , bogactwo  nieporównywalnw  z  dramaturgią  ówczesnej  Europy. Jednym  z  czołowych  osiągnięć  tego  rodzaju  literackiego  są”Dziady” A.Mickiewicza.
Dzieli  się  je  na  „Dziady”  wileńsko-kowjeńskie  cz. II i IV  oraz
„Dziady”  drezdeńskie  cz.III .  Ich  główną , łatwo  zauważalną  cechę  stanowi  luźność  kompozycyjna , tak  między  poszczególnymi  częściami  jak i  w  strukturze  cz.III.  Pomiędzy  cz. II  dziejącą  się  w  kaplicy  podczas  sparopogańskiego  obrzędu , kiedy  to  Guślarz  przywo-łuje  duch y  zmarłych  i  Widmo , a  cz.IV  z  akcją  rozgrywającą  się  na  plebani , nie  ma  ścisłego  powią-zania.
Jednak  postać  Pustelnika-Gustawa ,który  szuka  pociechy  duchowej  u  księdza  pozwala  wysnuć  wniosek , że  jest  to  Widmo
z  cz.II i  nieszczęśliwy  kochanek , popełniający  samobójstwo  z  powodu ...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: