Mamy na stronie: 30552 materiałów

Literatura staropolska

      Literatura  staropolska  posiada  swoisty  urok  polegający  na  połączeniu  piękna  literatury  z  jej  dobrem  i  użyteczno-ścią. Źródłem  z  jakiego  kożystali  artyści  średniowiecza  była  Biblia.  Przesłania  moralne  Bibli  stały  się  aspiracjami  dla  poetów  i  pisarzy  średniowiecza. Starali  się  oni  interpretować  poszczególne  wartości  w  duchu „Ewangelii”.
      Interpretacje  takie  odczytane  dzisiaj  są  często  naiwne  i  prostolinijne.  Przykładem  tego  może  być „Satyra  na  leniwych  chłopów” ,  w  której  niedopełnienie  zobowiązań  przez  chłopów  traktowano  jako  wykroczenie  przeciw  harmoni  społecznej , jako  grzech  wobec  Boga  i  społeczeń-stwa.  W  „Wierszu  o  chlebowym  stole”  spotykamy  się  z  podobnym  podejściem  do  rzeczywistości. Wiersz  uczy  obyczajowości  przy  stole , a  dokładniej  grzeczności  wobec  płci  pięknej.
      Najlepiej  jednak  były  odbierane  nauki  zawarte  w  legendach  o  świętych.  Nadprzyrodzone  i  niezwykłe  kwestie  poruszane  przez  autorów  stały  się  interesującym  tematem  dla  ówczesnego  społeczeństwa.  Życiorysy  przwdziwych  świętych  tworzyły  dzieje  bohaterów  średniowiecznych , których  życie  było  wypełnione  wszelkimi wyrzeczeniami.
W  takim  świecie  naturalną  staje  się  postawa  św.Aleksego , który  przez  swe  cierpienie - podobnie  jak  Hiob  w  Bibli - zbliża  się  do  Boga.  Przez  mękę  zostaje  zbawiony ...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: