Mamy na stronie: 30552 materiałów

Opracowanie podanych wypowiedzeń pod względem poprawności

Używanie języka (wyrazów i form gramatycznych) zgodnie z
obowiązującą w danym okresie i w danym środowisku normą językową;
unikanie błędów językowych.
Norma językowa - zasób środków językowych (wyrazów, form
gramatycznych, konstrukcji składniowych) używanych w danym
okresie przez dane społeczeństwo oraz reguły ich stosowania i
doboru, zarejestrowane w słownikach i gramatykach. J.n. opiera
się na powszechnym zwyczaju językowym obowiązującym w śród
wykształconych warstw społecznych. Możliwości języka - tkwiące w
jego systemie, który zawiera wszystkie wzorce tworzenia i odmiany
wyrazów oraz łączenia ich w konstrukcje składniowe - są w całości
i w taki sam sposób wyzyskiwane w poszczególnych okresach
historycznych. O wyborze tych, a nie innych, wzorców jako
właściwych, o ograniczeniach w ich stosowaniu decyduje zwyczaj
językowy. Nie każda więc forma zgodna z regułami i wzorcami
systemowymi wchodzi w skład normy, tzn. jest w danym okresie
przez daną grupę używana i aprobowana. Na przykład wyraz
wspólność, utworzony zgodnie z regułami słowotwórczymi (tak jak
skłonność, sprawność, zwinność - wyrazy mające podstawę
przymiotnikową i formant -ość), nie jest objęty współczesną normą
językową, powszechnie używa się bowiem wyrazu wspólnota. Formę
spóźniać się, zgodną z regułami gramatycznymi (pozostaje ona w
takim samym stosunku do spóźnić się jak wracać do wrócić, skracać
do skrócić itp.), uważa...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT