Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wypracowania z działu "Matematyka"

  • 1.Dane są odcinki a,b,c.   2.Rysujemy prostą l.   3.Zaznaczamy punkt k który będzie wierzchołkiem...
  • Poniżej przedstawiam kilka podstawowych  wzorów sumy i różnicy kątów. Ich biegła znajomośc jest konieczna przy...
  • Funkcja ciągła Ciągłość - jedna z najważniejszych własności funkcji studiowana i używana w matematyce, a szczególnie w analizie...
  • Zdania Zdaniem w sensie logicznym nazywamy zdanie oznajmujące, informujące o czymś, stwierdzające fakt. Zdaniem logicznym nie jest np. rozkaz...
  • Pitagorasa twierdzenie, twierdzenie dotyczące własności trójkątów prostokątnych: suma pól powierzchni kwadratów o...
  •  Zestaw 1. Na wykresie funkcji f(x) = x2 - x + 1 obrano dwa punkty A i B. a) Przyjmując, że odcięta punktu A ma wartość a i odcięta...
  •  Oto wywód, który wiele osób wprawia w zdziwienie. Postępuj według podanych niżej wskazówek. Lepiej nie wymyślaj...
  • Funkcja parzysta – jest to funkcja gdzie dla argumentów odwrotnych funkcja przyjmuje taką samą wartość. Dla każdego x należącego...
  • ALBERT EINSTEIN urodził się w Ulm (Niemcy) 14 marca 1879 roku, osiem lat po zwycięstwie Bismarcka nad Francją, osiem lat po Komunie Paryskiej....
  • Różnica symetryczna zbiorów A i B: A-B=(A\B)E (B\A) Iloczynem kartezjańskim zbiorów A i Bnazywamy zbiór wszystkich...
«« « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 » »»