Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wypracowania z działu "Matematyka"

  • Monotoniczność ciągu liczbowego: aby zbadać m. Obliczamy różnicę an+1-an i badamy jej znak an+1-an>0 ciąg...
  • Liczbę r nazywamy pierwiastkiem m-krotnym wielomianu W(x) wtedy i tylko wtedy gdy wielomian jest podzielny przez (x-r)m, a nie jest podzielny przez...
  • Długość wektora o współrzędnych A(x1,y1), B(x2,y2): Działania na wektorach: Jeśli A(x1,y1), B(x2,y2) to: Dodawanie...
  • 1. Układ oznaczony to taki układ równań, który ma tylko jedno rozwiązanie. (rozwiązaniem jest para liczb) 2. Układ nieoznaczony...
  • Częstość zdarzeń: Takie doświadczenie, które może zakończyć się jednym z możliwych wyników:w 1, w 2, w 3, ..., ale nie...
  • Aby liczbę zamienić na procent, należy tę liczbę pomnożyć przez 100 i dopisać symbol %. ź = ź ˇ 100% = 25%   Aby procent...
  • a>0, a1 1, b>0 Własności logarytmów jeżeli a>0, a1 1, b>0, nÎ N to Wzór na zmianę podstawy...
  • W zbiorze liczb wymiernych określamy działania A , Ä , - w sposób następujący: aA b=a+b+1 aÄ b=a+b+ab ao b=(a+b)/2 Elementem...
  • Wariacja k-elementowa bez powtórzeń: Jeśli zbiór X składa się z n różnych elementów, to wariacją k-elementową...
  • Definicja Heinego: Liczbę a nazywamy granicą funkcji f: AŽ R w punkcie x0, jeśli dla każdego ciągu (xn) argumentów funkcji f...
«« « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 » »»