Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wypracowania z działu "Matematyka"

  • Promieniem wodzącym punktu P nazywamy odległość tego punktu od początku układu współrzędnych i oznaczamy: r; r>0. Funkcje...
  • Funkcją liniową nazywamy funkcję postaci y=ax+b, xÎ R, yÎ R, bÎ R. Wykres f.l. przecina oś OY w punkcie P(0,b) i jest...
  • y=ax2+bx+c, gdzie xÎ R, a, b, cÎ R, a1 0. Postać kanoniczna: Wierzchołek paraboli: Postać iloczynowa: dla D >0...
  • Sposoby opisywania funkcji: a) za pomocą grafu b) za pomocą tabeli c) za pomocą wykresu d) za pomocą wzoru e) za pomocą opisu...
  • Odległość dwóch punktów na płaszczyźnie: Jeżeli A=(a1,a2), B=(b1,b2) to odległość punktów A i B: Środek odcinka...
  • a2 - b2 = (a-b)(a+b)(a+b)3 = a3+3a2 b+3ab2 +b3 (a-b)3 = a3 - 3a2 b+3ab2 - b3 a3 + b3 = (a+b)( a2 – ab+b2 )a3 - b3 = (a-b)( a2 + ab+b2 )(a+b+c)2...
  • potęgi i pierwiastkiwzory skróconego mnożeniafunkcja wykładnicza i logarytmiczna· działania na logarytmachfunkcje...
  • Człowiek potrafił liczyć już w epoce pierwotnej. Nie znał jeszcze cyfr. Wyniki swych obliczeń zapisywał na kościach, nacinając na nich...
  • P q p ۸ q1 1 11 0 00 1 00 0 0RODZAJE ZDAŃ ZŁOŻONYCH۸ – oznacza spójnik „i” Koniunkcja 2 zdań jest prawdziwa...
  • Aby wyznaczyć pierwiastki(miejsca zerowe) trójmianu kwadratowego rozkładaliśmy go na czynniki liniowe. Trójmian kwadratowy...
«« « 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 » »»