Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wypracowania z działu "Matematyka"

  • Elementy algebry i logiki matematycznej1. G. Birkhoff, T. C. Bartee : „Współczesna algebra stosowana”, PWN Warszawa 1983,2. M....
  • Ciekawostki: · Liczba 31415926535897932384626433832795028841 zestawiona z początkowych 38 cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π, jest...
  • Charakterystyka i przebieg cyklu koniunkturalnego Cykl koniunkturalny,cykl gospodarczy,wachania produkcji i zatrudnienia wokoł krotkookresowego...
  • Cechy podzielności liczb.Cechy podzielności przez 2Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli w rzędzie jedności ma cyfrę:0, 2, 4, 6, lub 8....
  • Ciągi arytmetyczne : an+1-an>0 - ciąg rosnącyan+1-an<0 - ciąg malejącyan+1-an=r ^(nÎN) an=a1=(n-1)rSn=(a1+an)/2 *...
  • Funkcje sumy kątów:Sin (x + y) = sinx*cosy + cosx*sinyCos (x + y) = cosx*cosy – sinx*sinyTg (x + y) = tgx + tgy/ 1 – tgx*tgy ,...
  • Wzorami skróconego mnożenia nazywamy regułyrachunkowe umożliwiające uproszczenie rachunków na liczbach lub...
  • Przykładami wyrażeń algebraicznych są:- liczba 3 - suma a i b a + b - różnica a i b a - b - iloczyn a i b ab - iloraz a przez b a : b...
  • ZYGMUNT JANISZEWSKI Jednym z matematyków, którzy wywarli głęboki wpływ na rozwój matematyki polskiej, był Zygmunt...
  • Ciąg nieskończony - jest to funkcja która odwzorowuje zbiór liczb naturalnych (bez zera) w pewien nie pusty zbiór Y. Wartość...
«« « 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 » »»