Mamy na stronie: 30552 materiałów

aleksyascetaśredniowieczelegendaepoka

Opis legendy o św. Aleksym

Aleksy - wzór średniowiecznego ascety, w dniu ślubu postanawia wyrzec się
życia w bogactwie i dostatku, opuszcza żonę i odtąd żyje w surowej ascezie.
Asceza w średniowieczu była uważana za najpewniejszą drogę osiągnięcia
zbawienia. Aleksy nie waha się przed żadną formą cielesnych umartwień.
Wystawia swe ciało na mróz, cierpi głód, spędza noce na modlitwie. Wkrótce
wszyscy okoliczni mieszkańcy zaczęli go uważać za świętego człowieka. Aleksy
nie pragnie jednak sławy i uznania za życia. Chce pozostać nieznany, nie
zauważony. Przenosi się do swego rodzinnego miasta, tu mieszka pod schodami
domu ojca. Autor legendy celowo zamieszcza sugestywny obraz upokorzeń,
których święty doznaje - wylewanie na Aleksego pomyj to szczyt poniżenia i
upokorzenia. Dopiero po śmierci ujawnia się tożsamość poniżanego przez
wszystkich żebraka, czemu towarzyszą liczne cuda.
To biografia charakterystyczna dla pism hagiograficznych. Święty-asceta...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT