Mamy na stronie: 30552 materiałów

Powszedniość w ujęciu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Powszedniość w ujęciu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nie była jednoznaczna z anonimowością.

Już w "Serwus, madonna" wyrzekł się poeta podporządkowania stereotypom, konwencjom i lansowanym przez krytyków kierunkom poetyki. Wybrał swój wariant "świętego spokoju" poprzez zastosowanie w wierszu groteski i ironicznego podejścia do uznawanych za szalenie poważne spraw tego świata. Jego sztuka jest przeznaczona dla prostych ludzi, u których znajdzie na pewno ciepły odbiór, mówiąc językiem prostym i zrozumiałym, tak nie lubianym przez środowisko "prawdziwych" artystów, pozerów i karierowiczów.

Pełnię jego programu dostrzeżemy w dwóch wierszach o folklorze miejskim - "Ulica Towarowa" i "Kryzys w branży szarlatanów". Tu poeta jest w swoim żywiole, obserwując nie wyróżniony z nazwy dzień tygodnia, mijający ludziom zwyczajnym na zajęciach wesołych czy koniecznych do życia, lecz niezbyt lubianych. Program uświęcania powszedniości wyraża się poprzez nawoływanie odbiorcy do wyszukiwania i pielęgnowania folkloru swojego otoczenia, stanowiącego o jego niepowtarzalności.

Dostrzegamy daleko idącą zbieżność postawy ludzi opisywanych i samego artysty - oni nie poddają...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT